Hårtransplantation via FUE eller FUT

De två metoder för hårtransplantation som idag används kallas för Follicular Unit Extraction (FUE) och Follicular Unit Transplant (FUT). Här går vi igenom skillnaden mellan dessa metoder samt berättar vilka som är fördelarna med respektive metod.

Den stora skillnaden mellan FUE och FUT är att FUE är en mer modern teknik för hårtransplantation. Behandlingen är lite mer avancerad än de metoder som tidigare har använts, inklusive FUT. Vid en FUE tar en erfaren kirurg hårsäckar från baksidan av nacken eller sidorna av huvudet, med hjälp av ett särskilt instrument.

Hårtransplantation via FUE eller FUT

Hårsäckarna överförs sedan till det område som drabbats av håravfall. Med hjälp av en särskild nål punkterar kirurgen den del av skalpen dit hårsäckarna ska överföras. De överför sedan i en viss vinkel och med en viss densitet, för att håret ska se naturligt och verklighetstroget ut.

Vid en FUT tas hår från området på baksidan och sidorna av skalpen och flyttas till de skalliga delarna av hjässan. Kirurgen tar under ingreppet bort remsor av vävnad från donationsområdet och delar sedan in remsorna i mindre enheter med hårsäckar. Sedan görs små hål i hjässan där hårsäckarna sedan placeras.

Fördelar med hårtransplantation via FUE

Fördelarna med att genomföra en hårtransplantation via FUE är flera:

  • Ingen ärrbildning uppstår på donationsområdet, vilket är viktigt för personer som har kort hår.
  • Donationsområdet läker snabbare jämfört med de remsor som avlägsnas vid användning av FUT-metoden.
  • Inga begränsningar vad gäller ansträngande fysisk aktivitet efter ingreppet. När en hårtransplantation genomförs med FUT-metoden, kan ärrbildningen förvärras om patienten ägnar sig åt ansträngande fysisk aktivitet. Detta är inte fallet när ingreppet görs enligt FUE-metoden.
  • Vid en hårtransplantation med FUE-metoden kan hår teoretiskt sätt även tas från andra områden på kroppen än hjässan, inklusive skägghår och annan kroppsbehåring.

Den största nackdelen med FUE

  • När FUE-metoden används tas hårsäckar från ett större område än vad fallet är vid FUT-metoden. Vid FUT tas allt hår från den mellersta delen av donationsområdet där den största delen av håret är permanent. Vid FUE tas även hårsäckar från de övre och nedre delarna av donationsområdet och dessa är inte alltid lika permanenta. Därför kan det hår som transplanteras från dessa områden övertid riskera att falla av.