Att ta lediga jobb som psykolog har för- och nackdelar

Psykiatrin är en spännande bransch där mycket kretsar kring diagnostisering och behandling av psykisk ohälsa. Även det förebyggande arbetet är en viktig del av branschen och detta arbete är ständigt på tapeten. När du tar ett av de lediga jobb som psykolog som ligger ute kommer du få jobba med att diagnostisera och behandla olika former av just psykisk ohälsa. Det kan till exempel handla om bipolär sjukdom, schizofreni, depression, ångest och liknande.

Många psykologer tycker därför att det är väldigt spännande och givande att jobba inom detta område. Samtidigt kan det även innebära vissa utmaningar för dig som yrkesperson. Här fokuserar vi därför på för- och nackdelarna med att jobba inom detta yrke.

För- och nackdelarna med att ta lediga jobb som psykolog

Det finns förstås både fördelar och nackdelar med att ta något av de lediga jobb som psykolog vilka finns att söka. Till fördelarna hör dessa:

  • Du hjälper dina medmänniskor. En av de största fördelarna med att jobba inom detta yrke är att du på så vis får möjlighet att hjälpa dina medmänniskor på ett påtagligt sätt.
  • Efterfrågan på psykologer är hög. Ett skäl till att många väljer att utbilda sig till psykolog är att efterfrågan på denna kompetens är väldigt hög i vårt land.
  • Du får en hög lön. Med tanke på den höga utbildning som krävs och den stora efterfrågan på psykologer är det fullt naturligt att dessa yrkespersoner tjänar ganska mycket pengar i månadslön.

De möjliga nackdelarna med att jobba inom psykologyrket är följande:

  • Yrket är känslomässigt påfrestande. Det är ingen hemlighet att det kan vara känslomässigt påfrestande att arbeta inom detta yrke. Du jobbar trots allt med något så stort och tungt som psykisk ohälsa och behandlar personer som mår psykiskt dåligt.
  • Det finns ett stigma kring psykisk ohälsa. Det går inte heller att komma ifrån det faktum att det fortfarande finns ett visst stigma kring det här med psykisk ohälsa. Detta kan göra det svårare och mer komplicerat att försöka behandla de patienter som faktiskt lider av dessa besvär.

Men om man väger fördelarna mot nackdelarna finner man ofta att det ändå är värt att ta lediga jobb som psykolog!