Tävlingar i höjdhopp – information och regler

Höjdhopp är en gren som utförs på många tävlingar i friidrottssammanhang, där den tävlande kort och gott ska hoppa över en ribba utan att riva den. På elitnivå går det att tävla i alltifrån SM till OS och reglerna är förstås lika oavsett.

Tävlingar i höjdhopp – inomhus och utomhus

Tävlingar i höjdhopp kan arrangeras både inomhus och utomhus och sett till resultat och världsrekord finns det vissa skillnader på inom- och utomhushoppning. Kanske beror det på miljön – utomhus kan tävlanden påverkas av vädret och inomhus har alla tävlanden samma förutsättningar.

Världsrekorden både inomhus och utomhus har dock stått sig länge. På herrsidan är det kubanen Javier Sotomayor som innehar både inom- och utomhusrekorden på 2,43 respektive 2,45 meter. Inomhusrekordet har inte slagits sedan 1989 och utomhus sattes det senaste rekordet 1993.

På damsidan är det svenskan Kajsa Bergqvist som innehar inomhusrekordet på 2,08 – ett rekord som stått sig sedan 2006. Utomhus är det bulgariskan Stefka Kostadinova som hoppat högst när hon klarade höjden 2,09 år 1987.

Under tävlingar i höjdhopp ges varje tävlande tre försök på varje höjd. Om hopparen misslyckas med samtliga tre försök på en specifik höjd utesluts hopparen från resten av tävlingen. Den senast klarade höjden blir med andra ord dennes bästa resultat för tävlingen.

Det går även att spara sina försök från en höjd till en annan genom att avstå att hoppa en eller flera gånger på någon av höjderna.

Regler

Tävlingar i höjdhopp arrangeras på olika nivåer – på elitnivå går det till exempel att tävla i SM, EM, VM och OS men det finns förstås tävling och mästerskap även på klubbnivå och likande. Reglerna kan förstås skilja sig något beroende på om det är barn eller elitidrottare som tävlar men på det stora hela ser det ungefär likadant ut.

Några av reglerna i vid tävlingar i höjdhopp ser ut så här:

  • Den tävlande måste göra upphoppen med en fot
  • Hopp blir underkänt om ribban inte ligger kvar på grund av deltagarens rörelser under hoppet
  • Hopp kan bli godkänt om ribban faller ner pga yttre påfrestningar – till exempel en vindpust

En tävlande kan även ges ett nytt försök på samma höjd om det finns skäl att tro att ribban har ramlat ner av andra omständigheter än att den tävlande har nuddat den.