Därför bör du gå en HLR utbildning

Cirka 10 000 svenskar drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp. Många av dessa fall inträffar utanför sjukhus och detta akuta sjukdomstillstånd får därför ofta en dödlig utgång. Men vi skulle kunna öka överlevnadsgraden dramatiskt om fler personer i vårt land kunde hjärt-lungräddning. Därför bör du gå en HLR utbildning, även om du kanske inte använder metoden i ditt dagliga arbete.

HLR är nämligen en bevisad och livräddande metod. Den involverar bland annat bröstkompressioner vilka säkerställer att blodet flödar till hjärnan och andra viktiga organ. En annan del i hjärt-lungräddning går ut på att säkerställa att blodet är tillräckligt syresatt.

Så om du inte redan är bekväm med att utföra hjärt-lungräddning bör du överväga att gå en HLR utbildning. Nedan berättar vi varför det är så viktigt att du gör detta.

Du kan rädda liv efter att ha gått en HLR utbildning

Det finns goda skäl för dig att utbildas i hjärt-lungräddning:

  • Du lär dig att rädda liv. Människor i alla åldrar kan drabbas av plötsligt hjärtstopp. Tyvärr är detta ett ganska vanligt sjukdomstillstånd som kan drabba även i övrigt friska personer. Därför är sannolikheten hög att du vid ett eller annat tillfälle i livet ges möjligheten att ge hjärt-lungräddning för att rädda ett liv. För att kunna göra detta bör du dock ha gått en HLR utbildning så du vet hur metoden ska utföras.
  • Det är viktigt att du kan metoden innantill och utan. Om du inte har utbildats i hjärt-lungräddning är risken stor att du inte kan utföra HLR på ett korrekt sätt. Om metoden används på ett felaktigt sätt riskerar konsekvenserna att bli förödande. Till exempel kan du orsaka allvarliga skador genom att ge hjärt-lungräddning till en person som egentligen inte är i behov av det. Genom att utbilda dig i metoden kan du vara säker på när du behöver agera och därmed minimera risken för skada.
  • Hjärt-lungräddning behöver utföras skyndsamt. Det kan ofta ta flera minuter från det att du har ringt till SOS Alarm tills dess att ambulans anländer till platsen. En människas vitala organ kan dock bara överleva i cirka fem minuter utan tillräcklig syresättning. Därför tickar klockan snabbt när en person befinner sig i hjärt-lungräddning. Med hjälp av bröstkompressioner och mun mot mun-andning kan du köpa den drabbade värdefulla minuter. Dessa kan i slutändan innebära skillnaden mellan liv och död.