Gör ditt test hemma

Du kan, om du så önskar, beställa ett självtest och utföra ditt klamydiatest hemma. Innan du använder ett självtest, bör du säkerställa att testet är förseglat, att dess förpackning inte har skadats och att självtestets utgångsdatum inte har passerats. Värt att notera är att inget självtest, inklusive klamydiatest för hemmabruk, med 100 procents tillförlitlighet kan garantera att du har eller inte har ett visst sjukdomstillstånd. Dagens test är dock väldigt tillförlitliga och kan ofta ge ett korrekt svar.

Du som tror att du kan ha smittats av en könssjukdom bör låta dig testas, så du vid behov kan påbörja din behandling snarast möjligt och få den medicinska rådgivning du kan tänkas behöva. Om du gör ett klamydiatest hemma och resultatet av detta är positivt, är det viktigt att du kontaktar sjukvården snarast möjligt för att behandla sjukdomen.

Så utför du ett klamydiatest hemma

Det enda sättet att ta reda på huruvida man har klamydia eller inte är att låta sig testas. Oavsett om du har symptom på sjukdomen eller inte kan du testas för den. Om du är ung och sexuellt aktiv, bör du testa dig regelbundet (åtminstone en gång per år eller när du byter sexuell partner), eftersom du då tillhör en riskgrupp för klamydia. Du kan antingen låta dig testas av medicinsk personal eller göra ett klamydiatest hemma.

Det finns framförallt två metoder som används för att samla ett prov: genom ett svabbprov eller genom ett urinprov. Vid ett svabbprov används en liten bomullspinne för att samla in provet från det område som kan vara smittat, till exempel insidan av vagina eller anus. Ett eventuellt urinprov bör lämpligtvis utföras efter åtminstone en till två timmar sedan du senast urinerade. Män bes oftast om ett urinprov, medan kvinnor bes om antingen ett urinprov eller ett svabbprov från insidan av vaginan. När du gör ett klamydiatest hemma består detta vanligtvis av ett svabbprov.

Resultatet från klamydiatestet kommer vanligtvis inom en till två veckor. Om du sannolikt har klamydia, till exempel om du har symptom på sjukdomen eller din partner har diagnostiserats med denna och du har haft oskyddat sex med denne, kan det vara en bra idé att påbörja behandlingen innan du får provsvaret.